ریشه اش تنبلیه البته.

خیلی حرفها دارم برای زدن، خیلی چیز ها که حس میکنم کن فیکون خواهند کرد دنیا را. اما نمیزنم. میگویم بگذار دانشجو شوم، حرف هایم خیال پردازی نوجوانانه تلقی نشود. بگذار چهار تا کتاب بیشتر بخوانم  بتوانم کنه؟؟ مطلب را گشوده تر کنم. در نوشتن ماهر تر شوم بعد، خوانندگان وبلاگم بیشتر شوند بعد، یه کسی شوم بعد و....

+ همین. در تقسیم کردن افکارم هم با دیگران از فردا از فردا میکنم!!

/ 0 نظر / 5 بازدید