!!! با این خوابیدناشون

این یه هفته ایه من یکهو از خواب بیدار میشدم که دو حالت داشت، یا بعد چند ثانیه میفهمیدم خوابه و نفس راحت میکشیدم. یا بعد چند ثانیه میفهمیدم خوابه و آه می کشیدم. در حالت اول از ترس دیدن ادامه اش دیگه نمیخوابیدم و در حالت دوم زوری میخوابیدم بلکه بقیه اشو ببینم. البته من تو عمرم ادامه ی هیچ خوابی رو بعد از دوباره خوابیدن ندیدم:)))))

/ 0 نظر / 6 بازدید